Struktur Kurikulum

Jumlah sks PS (minimum untuk kelulusan) : 152 sks
yang tersusun sebagai berikut: